Đánh giá và hướng dẫn về Mega Cloud Storage 2022

Trong Mega Cloud này Đánh giá bộ nhớ và bước qua năm 2022, tôi sẽ thảo luận xem liệu dịch vụ lưu trữ đám mây này có cung cấp cho người dùng có ý thức về quyền riêng tư những dịch vụ họ cần hay không. Nó giữ các phiên bản trước của tệp của … Read more

Cách thiết lập Mega Cloud Storage

Nếu bạn đã từng thắc mắc cách thiết lập Mega lưu trữ đám mây, đừng lo lắng. Bài viết này trình bày những kiến ​​thức cơ bản về MultCloud, Mega và IDrive. Sau đó, bạn có thể quyết định cái nào tốt nhất cho mình. Và khi bạn đã chọn giải pháp lưu trữ của … Read more